saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Силикон за камини 1200 градуса

Силикон за камини 1200 градуса

Продукт за запечатване на стойки в пещи, камини, котли и други.
  • Издържа до 1 200 градуса.
  • Идеален е за уплътняване на фуги и пукнатини върху бетон,а също и за прикрепване на метални елементи.
  • Издържа не само на нагряване,а дори и при наличие на пламъци.

Разфасовка:

  • 50 мл
Влезте, за да коментирате
8,22 лв
Базова цена с данък 8,22 лв
Продажна цена 8,22 лв
Продажна цена без данък 6,85 лв
Сума на данък 1,37 лв
SKU 81.035.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F

запалимо

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09