saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Почистващ пламък за комини

Почистващ пламък за комини

Чист и безопасен продукт, без сяра.
  • За почиатване на комини.
  • Подобрява горенето и намалява риска от пожар.
  • При редовно използване не само почиства комина, но и предотвратява натрупването на сажди и катран и съответно запушването на комина.
  • Поставя се директно в камината като съставките му разтварят натрупванията и полепите по комина.

Разфасофка:

  • 1.3 кг
Влезте, за да коментирате
28,00 лв
Базова цена с данък 28,00 лв
Продажна цена 28,00 лв
Продажна цена без данък 23,33 лв
Сума на данък 4,67 лв
SKU 81.040.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Състав: Съдържа леснозапалими вещества. Да се съхранява на недостъпни за деца места.
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

F

запалимо

R11 - Лесно запалим.S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.! S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта!

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09